CSR

Energetikai szakreferens éves jelentés 2019

Környezetpolitika

Minőségpolitika

JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA

„Az Accell Csoport kerékpárokat készít, egy fenntartható előnyöket biztosító terméket. Ezt társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelős módon és az átláthatóság szellemében tesszük.”

Annak érdekében, hogy társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelős módon dolgozhassunk, szervezetünket a lehető legfelelősebb módon építettük fel. Ezt egy ösztönző munkakörnyezet létrehozásával, motivált és elhivatott munkatársakkal kívánjuk elérni annak érdekében, hogy biztosíthassuk szervezetünk normáit és értékeit, és hogy létrehozhassunk egy felelősségteljes ellátási láncot. Ily módon a kerékpáriparban vezető szerepet töltünk be a fenntartható termékek és a fenntartható működési folyamatok területén.

Stratégiánk szorosan összefonódik a vállalati társadalmi felelősségvállalással. Ez teszi lehetővé, hogy növelhessük az általunk létrehozott értéket. Tudatos módon nyomon követhetjük üzleti tevékenységeink emberekre, környezetre és társadalomra gyakorolt hatását, és jobban tudunk koncentrálni az új piaci lehetőségekre, a növekedésre és az innovációra.

A vállalati társadalmi felelősségvállalás terén négy prioritásra fókuszálunk:

1. Fenntartható termék

Egy fenntartható közlekedési eszközt kínálunk: a kerékpárt. Azonban nem csak egyszerűen kerékpárokat készítünk. Folyamatosan a fenntartható mobilitás innovációján, valamint az egészség és biztonság népszerűsítésén dolgozunk. Főként az új technológiákra, az új anyagokra, az új gyártási folyamatokra és üzleti modellekre, az információtechnológiára és az összekapcsolhatóságra koncentrálunk. 

2. Munkatársaink

A vállalkozásainkban világszerte jó munkáltató szeretnénk lenni. Fontosnak tartjuk, hogy az embereknek egy biztonságos, egészséges és kihívásokkal teli munkakörnyezetet kínáljunk. Természetesen ennek része egy nyitott és professzionális kultúra, valamint a megfelelő képzési- és karrierlehetőségek. Éveken keresztül kiemelt figyelmet fordítottunk a munkaerőpiactól távol maradó emberekre és számos védett foglalkoztatóval működünk együtt.

3. Fenntartható vállalkozói szellem

Csökkenteni szeretnénk vállalatunk energia felhasználását és szén-dioxid-kibocsátását, úgy a gyártási tevékenységeink, mint a szállítási műveleteink során. Minimalizálni szeretnénk a hulladékok környezeti hatását. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a kerékpárok csomagolóanyagainak használatát, és hogy a fóliákat és műanyagot megújuló nyersanyagokon alapuló anyagokra cseréljük. Nyilvántartjuk saját hulladékáramainkat és a lehető legnagyobb mértékben szelektáljuk azokat.

4. Az ellátási lánc felelősségvállalása

A nemzetközi kerékpáripar egyik vezető vállalataként felelősséget vállalunk az ágazat közös érdekeiért. A Sportszergyártók Világszövetségével (WFSGI) és a kerékpáripar néhány kulcsfontosságú szereplőjével együtt megalapoztuk a nemzetközi kerékpáripar ellátási láncának felelősségvállalását. Szállítóink számára megalkottunk egy Magatartási Kódexet, amelyben vállalják, hogy betartják a munkaügyi és emberi jogok nemzetközileg elfogadott normáit. Ugyancsak része a szállítói politikánknak a vegyi anyagokkal történő felelős munkavégzés és a vegyi anyagok bejegyzését szolgáló Európai szabályozás (REACH) rendelkezéseinek betartása.

A médián és/vagy szakértői elemzéseken keresztül rendszeresen ellenőrizzük az érdekelt felekkel, hogy szükséges-e aktualizálni jövőképünket, stratégiánkat és/vagy fókuszpontjainkat.

A CSR irányítása

Az Accell Csoport lapos szervezeti struktúrával rendelkezik, egy központi társasággal és leányvállalatokkal. Van leányvállalatunk, amely 20 munkatársat alkalmaz, és van olyan is, amely 500-nál több munkavállalót foglalkoztat.

A társaság biztosítja a CSR-politika stratégiáját és formátumát. A leányvállalatok vezetői felelősek az Accell Csoport CSR-politikájának helyi értelmezéséért és végrehajtásáért. Ennek érdekében kineveztünk egy menedzsert, aki felelős az Accell Corporate Sustainability Initiative (ACSI - Accell Vállalati Fenntarthatósági Kezdeményezés) végrehajtásáért. A csapat az Operatív Igazgató felügyelete alatt egy CSR-koordinátoron keresztül irányítja az ACSI menedzsereket és a CSR-politikák végrehajtását.